Svenske udvandrere

Emma Christine Lang, 1942

Sven og Mathildas datter Emma Christine, der emigrerede til Amerika i 1896, i en alder af 11 år. Privat foto fra 1942.

 

Inden Mathilda Johansson Magnusdotter og Sven Nilsson blev gift i 1885, var Mathilda tjenestepige for lærer Rasmussen på Godsted skole, og Sven arbejdede på Ulriksdal gods. Parret lærte hinanden at kende i Godsted, hvor Sven kom til, da han i 1884 udvandrede fra Blekinge i Sverige. Han var den ældste af i alt otte søskende. Mathilda udvandrede officielt i 1882, men allerede i 1880 arbejdede hun som malkepige på Ulriksdal. Mathilda var den yngste af i alt ni søskende i en bondefamilie fra Småland. Familien ejede ikke en gård og flyttede ofte rundt efter arbejde.

 

Mathilda og Sven var blandt de godt 1,5 millioner svenskere, der i slutningen af 1800-tallet emigrerede. Langt størstedelen udvandrede til Amerika, men mere end 81.500 svenskere udvandrede til Danmark i disse år. For yngre landarbejdere fra Sydsverige, der ikke havde midlerne til at rejse til Amerika, var Danmark et attraktivt arbejdsmarked. Dels fordi dansk industri og landbrug var mere veludviklet end svensk, dels fordi der i Danmark var efterspørgsel på arbejdskraft bl.a. til en række store anlægsarbejder, og endelig fordi der var brug for arbejdskraft i landbruget. På Lolland og Falster gav særligt den udbredte og arbejdstunge dyrkning af sukkerroer fra 1870'erne stor efterspørgsel på arbejdskraft. Svenskerne var dog ikke de eneste, der udvandrede i disse år. Også mange danskere udvandrede til Amerika. Den største udvandring skete faktisk fra Lolland. For skønt der var arbejde at få i landbruget, var både lønnen og arbejdsvilkårene så dårlige, at mange danskere i stedet valgte at udvandre for at få et bedre liv.

 

Beretningen om Familien Nilssons liv er et eksempel på, hvordan unge svenskere fra landet i slutningen af 1800-tallet udvandrede til Danmark for at få mad på bordet. Samtidig er det historien om hvordan, Sven som enkemand, ansat ved landruget på Lolland, valgte at lade sin ældste datter, Emma Christine, udvandre til Amerika efter Mathildas død. Formodentlig i håbet om at hun ville få et bedre liv der, end det han kunne tilbyde hende i Danmark.