Jens Loks hus

Lokhuset

Jens Loks hus

 

Det lille kvadratiske hus kom til Frilandsmuseet i 1926 og var en gave til museet fra det, der i dag hedder Halsted Kloster. Huset stod oprindeligt på Ørbygård, som er en mindre hovedgård på det nordlige Lolland, der hørte under baroniet Juellinge - i dag Halsted Kloster. Huset blev opført i begyndelsen af 1800-tallet som bolig for hovedgårdens ansatte, og lå i en parklignende have syd for hovedbygningen. 

 

Lokhuset er, ligesom skolen, et lerhus, dvs. bygningen er uden bindingsværk. Væggene er dannet i store træforme, hvori der var halvfugtigt stampet ler i flere lag. Processen gør, at leret bliver hårdt. Denne form for bygningsopførelse gør huset sårbart over for regn, og huset havde derfor et stort tagudhæng samtidig med, at murene blev pudset med kalkmørtel, inden de blev kalket. For det forholdsvis lille hus er det et imponerende højt stråtag, det har. 

 

Grevindens museum

Der var stor interesse for det lille hus og ikke mindst det oprindelige inventar, som grevinde Agnes Krag-Juel-Vind-Frijs havde indsamlet og indrettet huset med. Grevinden havde indsamlet en slags nordvestlollandsk interiørmuseum, der indeholdt en fin samling af bl.a. udskårne møbler, fajancer, tinsager samt kobber- og messingtøj. I første omgang var museet egentlig kun interesseret i grevindens samling, men dette ville grevinden ikke acceptere. Betingelsen for, at museet fik genstandene, var, at det tog huset med - hvilket man besluttede sig for at gøre. I dag er det ikke det samlede interiør, der ses i Lokhuset, men enkelte genstande stammer fra hendes samling.

 

Med støtte fra Sonning-Fonden fik Lokhuset nyt tag i oktober 2007.

Tækning af Jens Loks hus
Jens Nilsen Lok