Laden

Laden

Laden fra Gammel Skovnæs

 

Laden blev overdraget til museet i 1972, men hørte oprindeligt til gården, der i dag kendes under navnet, Gammel Skovnæs. Gården blev opført af senere justitsråd Meincke omkring 1860 og fik sit navn Skovnæs på grund af sin beliggenhed. I 1916 nedbrændte gårdens trelængede driftsanlæg, og selvom hovedbygningen og den store lade undgik flammerne blev det alligevel besluttet at flytte driften til en lokalitet i nærheden. Den brandtomt der blev tilbage efter branden er der, hvor Frilandsmuseet i dag ligger.

 

Laden er Frilandsmuseets eneste bygning, der er opført i grundmur. Den gule murstensbygning har i de to gavle fremhævet blændingskonstruktioner og er en såkaldt agerumslade. Det vil sige en lade, hvor en vogn køres ind gennem den ene gavl, læsser sit korn af og kører ud gennem den modsatte gavl. Den store lade fra begyndelsen af 1860'erne er et tydeligt tegn på den velstand, der prægede landbruget under højkonjunkturerne i den såkaldte kornsalgsperiode. Ladens volumen - ca. 50 m x 14 m - viser tydeligt, at der var brug for store og rummelige magasinbygninger til opbevaring af de store mængder af korn. 

 

Laden _gl

Laden  på Gl. Skovnæs 1915. I forgrunden polske piger.

 

Allerede i 1929 blev den lange lade en del af Frilandsmuseets formidling, da der blev indrettet tre udstillinger der. Her blev vist: museets polske samling, historiske landbrugsredskaber samt inventaret fra Hovmands gamle købmandshandel i Rødby. Der var dog stadig kornlage i den ene ende. 

 

På et tidspunkt har der været indrettet boliger i laden, men da museet overtog bygningen i 1972 blev den ført tilbage til sit oprindelige udseende. Indretningen af bolig i laden kan forklare, hvorfor der i dag ses tegn på vinduer i den lange facade. 

 

I den gavl af laden, der er tættest ved indgangen til museet, er der i dag en glasport. Bag glasporten ses dampmaskinen fra Nysted Savværk, der blev sat op i vinterperioden 2007/2008. I vinterperioden 2011/2012 satte Frilandsmuseets personale og frivillige medarbejdere forskellige slags save fra savværket op, så de igen trækkes af den oprindelige maskine. På grund af risiko for brandfare kører dampmaskinen i dag på trykluft.

 

Arbejdet med istandsættelse og opsætning af dampmaskinen er gjort med økonomisk støtte fra Smedemester Johnny Rasmussen - Maribo og Kaeser.  

 

Nysted Savværks dampmaskine startes flere gange i løbet af sæsonen.

Nysted Savværks dampmaskine