Langet Skole

Skolen

Langet Skole

 

I november 1817 kunne C.D.F. Reventlow indvie den sidste af sine nybyggede skoler på sit grevskab Christianssæde. Skolen i Langet landsby fik navnet Christiansminde. Skolen blev i overensstemmelse med forskrifterne i C.D.F Reventlows skolereglement indrettet med en stor og lys skolestue for skolens 33 elever i den ene ende og bolig for skoleholder Hans Jørgensen i den anden ende. Skolen er opført med tykke, lerstampede vægge, en træbesparende byggemetode kaldet pisé. Der hørte oprindeligt to udhuse til skolen. En med lade, lo, kostald og karlekammer. Og en med hestestald, brændehus, retirader, svin og høns. Skolelærerens løn bestod både af penge og naturalier, og der hørte derfor et lille jordlod med til embedet, hvilket gjorde udlængerne nødvendige. 

 

Efter en udvidelse i 1828 fungerede skolen frem til 1904 som områdets folkeskole. I 1938-39 blev bygningen flyttet fra Langet landsby til Frilandsmuseet i Maribo.

 

Langet Skole

Langet Skole inden flytningen til Frilandsmuseet. I døren ses læreren 'Gamle Hansen', der boede og arbejdede i huset fra 1863-1904.

 

Reventlows skolereglement

Allerede i 1792 - 22 år før undervisningspligten blev indført i Danmark - fik C.D.F. Reventlow indført sit eget skolereglement på grevskabet Christianssæde. Han lagde i arbejdet med sine skoler stor vægt på, at eleverne fik de optimale rammer for deres indlæring. Skolestuen skulle fremstå velventileret, venlig og luftig med godt lysindfald fra store vinduer, brændeovn til at holde varmen og et hygiejnisk murstensgulv, som skoleholderen skulle feje to gange ugentlig.

 

Skolestuen i Langet skole

 

Ligesom skolestuen skulle undervisningen, der baserede sig på tidens oplysningstanker og med introduktion af nye fag som naturlære, fædrelandshistorie, geografi og sang, være venlig og imødekommende. Eleverne skulle gå i skole af lyst og her uddannes til at være nyttige, kristne og vidende medborgere. C.D.F. Reventlows vision med sine skoler var at give landbefolkningen adgang til den viden og indsigt, han, som hovedkraft bag de store landboreformer, vidste var nødvendig. Skulle landboreformerne skabe velstand på landet, måtte stavnsbåndets ophævelse og landsbygårdenes udflytning følges op af bedre uddannelse.

Gymnastikpladsen

Frilandsmuseets formidlingslegepladsmed forbillede i Christian Ditlev Frederik greve Reventlows gymnastikpladser.

Skoleholderen

Skoleholder Friederich Wilfried Rolfsens familie

Nyindretning af skolen