Skovridergården

Skovridergården

Skovridergården fra Vantore

 

Skovridergården kom til Frilandsmuseet i 1924, men kom oprindeligt fra Vantore ved Nysted på Lolland. Den store bygning stammer fra den anden halvdel af 1650'erne, men huset har gennemgået forskellige forandringer og udvidelser gennem tiden. Da museumsformand Alex Holch fik tilbudt bygningen brugte han ikke bruge lang tid på at overveje, hvorvidt han skulle tage imod den. Den gamle og specielle bygning havde straks vagt formandens interesse, men han var lidt i et dilemma. Hvordan skulle han udstille det gamle hus og hvad det skulle formidle? Da huset skulle nedtages og flyttes til Frilandsmuseet blev det nøje undersøgt og iagttaget, og der blev indhentet nyttige oplysninger om husets fortid fra den lokale befolkning. Men til trods for de mange nyttige oplysninger, flytningen havde givet, var bygningens indre så omdannet, at museet valgte ikke at lave en egentlig rekonstruktion og indretning som skovriderbolig. I stedet blev opsat en husmandsstue fra Vester Ulslev. 

 

 Som den eneste af Frilandsmuseets hvidkalkede bindingsværkshuse har museet valgt at tjære den ene side af Skovridergårdens bindingsværk. Det var et bevidst valg at fremhæve Skovridergårdens bindingsværk, da det i modsætning de andre huses bindingsværk, er meget regelmæssigt og nærmest som pynt på huset.

 

Skovridergården i 1915 inden flytningen til Frilandsmuseet

Skovridergården i 1915 inden flytningen til Frilandsmuseet

 

I midten af 1970'erne var museet inde i en opgangsperiode og der var behov for et større sted, der skulle fungere som butik. Tidligere havde der været en beskeden træbygning ved indgangen, men dette var ikke længere tilstrækkeligt. Derfor valgte museet at indrette butik i Skovridergården, hvor et gammelt inventar fra en købmandshandel i Rødby blev stillet op som ramme for butikken. Skovridergården har haft funktion som butik og cafe siden.

Museumsbutikken