Museets historie

Frilandsmuseet i 1920'erne

Frilandsmuseet i 1920'erne

 

Axel Holck, amtsforvalter og formand for det daværende Lolland-Falsters Stiftsmuseum, er manden bag Maribos frilandsmuseum. Som amtsforvalter rejste han rundt på Lolland-Falster og så, hvordan landsdelens gamle bygninger forsvandt til fordel for nybyggerier. Med et ønske om at bevare den truede bygningskultur startede han i 1923 arbejdet med at etablere et frilandsmuseum i Maribo.

 

Det første læs med bygningsdele ankom i begyndelsen af 1924, og langsomt blev de gamle huse genrejst, og et landsbylignende miljø voksede frem. Efter blot tre år, fredag d. 29. maj 1927 kl. 14.30, kunne han stolt indvie landsdelens nye frilandsmuseum, De gamle Huse.

En avis beskrev dengang stedet: ”En fortryllende lille landsby fra gamle Dage ligger der nu – yndigt og smilende og i en Ramme saa skøn, at det ikke kan tænkes bedre.”

 

Ved åbningen indeholdt museet syv bygninger: Skovridergården fra Vantore, Kapellanboligen fra Landet, Stubmøllen fra Fejø, Maltkøllen fra Vester Ulslev, Ane Huggemands Hus fra Halsted, Lokhuset fra Ørbygård og Landsbysmedjen fra Majbølle.

 

Tiden efter åbningen

To år efter etablerede man udstillinger i Laden, og Højbygårds store, dampdrevne pløjemobil fra 1872 blev ligeledes en del af oplevelsen på museet. Men Holck var stadig ikke helt tilfreds; der manglede noget. Det kom dog til i 1931, hvor den firlængede gård fra Nørre Ørslev på Falster blev indviet. Otte år senere blev den lange Reventlowskole en del af museet.

 

2. verdenskrig og efterkrigsårene betød stilstand for museet. Der var ikke penge til den omfattende vedligeholdelse af museets store bygningsmasse, og helt frem til 1960’erne var situationen den samme, hvorefter den store renovering blev genoptaget.


Museet trådte således ind i 1970'erne med fornyede kræfter og klar til nye udfordringer. Dette blev således en storslået periode for museet, og der blev skabt mange aktiviteter og arrangementer.

 

Interiør fra butikken

Den nye tilbygning har givet Skovridergården et helt nyt udseende, inde og ude

 

Nye tider
Men det var først i 2003, der igen kom nybyggerier på museet. Her hjemtog museet et lille landarbejderhus fra Godsted, der i dag går under navnet Havehuset. Og i 2009 blev stubmøllen restaureret og flyttet.

 

En ny tilbygning så dagens lys i 2019. Her fik Skovridergården tilført en vinkel, som nu danner rammen om formidlingen af Naturpark Maribosøerne. I samme ombæring blev butikken nyindrettet.