Frilandsmuseets historie - "De gamle huse"

Frilandsmuseet i 1920'erne

Frilandsmuseet i 1920'erne

 

En god start

Axel Holck, amtsforvalter og formand for det daværende Lolland-Falsters Stiftsmuseum, havde længe ønsket sig et Frilandsmuseum i Maribo. Som amtsforvalter havde han, på sine mange rundrejser oplevet, at landsdelens gamle bygninger blev revet ned til fordel for tidens nybyggerier. Men med et frilandsmuseum kunne han bevare den truede bygningskultur på et samlet sted og på den måde bevare et glimt af forfædrenes liv på landet. Og han vidste lige hvor et sådant sted skulle ligge. I udkanten af byen omkranset af Maribo Søndersø til den ene side og skoven til den anden.

 

Området var imidlertid ejet af De danske Sukkerfabrikker A/S i København, men det var ikke nogen hindring for den ihærdige museumsmand. Han mødtes således med ingeniør og bestyrer for Maribo Sukkerfabrik, Victor Kolbye, i december 1923, hvor han fik overdraget et areal på 4000 m2 og et foreløbig gratis lejemål på 10 år.

 

Blot tre måneder efter mødet ankom det første læs med bygningsdele til Maribo og museumsmanden kunne se, hvordan de gamle huse langsomt blev genrejst og der voksede et landsbylignende miljø frem. Efter blot tre år, fredag d. 29. maj 1927 kl. 14.30, kunne han stolt indvie landsdelens nye Frilandsmuseet, De gamle Huse.

 

Ved åbningen indeholdt museet syv bygninger: Skovridergården fra Vantore, Kapellanboligen fra Landet, Stubmøllen fra Fejø, Maltkøllen fra Vester Ulslev, Ane Huggemands Hus fra Halsted, Lokhuset fra Ørbygård og Landsbysmedjen fra Majbølle.

 

Tiden efter åbningen

To efter indvielsen blev der etableret udstillinger i den store ladebygning, og det var også i denne periode, at Højbygårds store dampdrevne pløjemobil fra 1872 blev en del af oplevelsen på Frilandsmuseet.

 

Men til trods for den fine samling af landsdelens bygninger var museumsformanden endnu ikke tilfreds. Han ønskede at tilføje en bondegård til samlingen, hvilket lykkedes i 1931. Her blev den firlængede gård fra Nørre Ørslev på Falster indviet, og otte år senere blev den lange Reventlow skole, en del af museet.

 

2. verdenskrig og efterkrigsårene betød stilstand for museet, hvilket resulterede i, at der ikke var penge til den omfattende vedligeholdelse af museets store bygningsmasse. Denne stagnation varede frem til 1960’erne og betød at stedet krævede en stor istandsættelsesomgang, da mange af husene var meget forsømte.

 

Museet vågner igen

Museet trådte således ind i 1970'erne med fornyet kræfter og klar til nye udfordringer. Dette blev således en storslået periode for museet og der blev skabt mange aktiviteter og arrangementer. Dog skal vi frem til 2003, før der igen kom nybyggerier på Frilandsmuseet. Her hjemtog museet et lille landarbejderhus fra Godsted, der i dag går under navnet Havehuset.

 

I 2009 modtog museet en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til istandsættelse af museets gamle stubmølle fra Fejø. I efterårsferien samme år blev møllen taget ned og i foråret 2011 påbegyndtes genopsætningen.  

 

Omgivelserne