Vil du være med?

Damptærskeværk

Et af museets arrangementer, hvor der deltager mange udstillere og frivillige, er damptræffet. Her Vindeby Mølle, der arbejder med tærskeværket.

 

På Frilandsmuseet arbejder vi med formidling inden for mange forskellige områder for at gøre et besøg til en helhedsoplevelse. Hen over sæsonen samarbejder vi derfor med en bred vifte af frivillige og eksperter, der hver især har en ekspertise som faglighed, års erfaring og passion har været med til at skabe. Noget, man ikke bare lige kan tilegne sig, og derfor er disse uundværlige for museet.

 

Foto Ingrid Riis
Henover sommeren flytter præsteenken og hendes tjenestefolk ind i Kapellanhuset. Her viser de deres historiske dragter frem og fortæller om livet i slutningen af 1700-tallet.

 

Der er to typer af frivillige og eksperter tilknyttet museet. Den ene gruppe deltager i forbindelse med arrangementer og aktiviteter som f.eks. damptræf, håndværkerdage og sommerferieaktiviteter, hvor de er udstillere eller hjælper til med forskellige praktiske gøremål. Den anden gruppe er de forskellige laug, som er tilknyttet museet. Heriblandt er havelauget, der passer museets mange små haver, håndværkerlauget, der hamrer og banker i smedjen, fremstiller tekstil ved væven og arbejder med træ i tømrerværkstedet, samt 1700tals dragtlauget, der formidler i Kapellanhuset og laver historisk café.

 

Mistbænk
I samarbejde med museet eksperimenterer havelauget med forskellige gamle plantesorter. Her har museets tømrer bygget en mistbænk, så de små planter kan spire, inden de sættes ud i haverne.

 

Alle er det elementer, der skaber liv i museets gamle huse. Men vi vil gerne have mere liv, så er du interesseret i at deltage i et arrangement – som udstiller eller hjælper - eller kunne du tænke dig at være med i et af museets laug, hører vi gerne fra dig.

Kontakt museet på mail asm@museumlollandfalster.dk eller telefon 25 59 34 56.