Restaurering og flytning af stubmøllen fra Fejø 2009-2011

Scener fra nedtagning og restaurering af stubmøllen

 

Arbejdet er gjort muligt af støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

I foråret 2009 fik Museum Lolland-Falster den nyhed, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal havde doneret 4,7 mio kr. til istandsættelse af stubmøllen på Frilandsmuseet.

 

Efterfølgende gik det store arbejde i gang med opmåling, registrering, fotografering mv. inden møllen kunne tages ned. Selve nedtagningen blev påbegyndt i uge 42, og der var mange, der fulgte med i det store arbejde.

 

Arbejdet med at tage møllen ned gik stærkt, da det først kom i gang. Fredag i uge 42 forsvandt de sidste rester af møllen, som blev fragtet til møllebyggeren på Sjælland. Her blev møllen sat i stand og restaureret, så den var klar til at blive sat op på Frilandsmuseet igen i sommeren 2011.