Vinter, 1973

Alfred I. Jensen, Vinter, 1973. Fuglsang Kunstmuseum. Foto Ole Akhøj


Maleren Alfred I. Jensen har i sit vinterbillede fra 1973 skildret et sneklædt og kulderamt Midtsjælland, hvor husene i billedets midte ser ud til at putte sig i en lavning i Næsbyholms kuperede herregårdslandskab.

Under en karakteristisk gråvejrstung himmel skaber de udstrakte marker i for- og baggrund en hvid kontrast til særligt den røde gavl i midten af billedet og det lille bindingsværkshus til venstre.

Jensen har portrætteret det for ham så velkendte landskab omkring sit hjem i Næsby igen og igen - som stille variationer over forskellige årstider, vejrlig, farve og lys.


Foto af Ole Akhøj