Nyerhvervelse

 Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner
 

Dankvart Dreyer: Fynsk landskab, i baggrunden Kjæum og Ebberup banker. 1838 - 1839.  Olie på lærred. 63 X 73 cm
Erhvervet efterår 2012

 

Fuglsang Kunstmuseum ejer en mindre, men i de senere år dog antalsmæssigt stigende, samling af guldalderværker. I denne er flere af de væsentligste danske kunstnere repræsenteret, om end dog ikke alle med malerier, enkelte kunstnere findes alene repræsenteret i museets samlinger af kunst på papir.

 

Museets guldaldersamling har særligt fokus på landskabsmaleriet, der udgør en vigtig del af Fuglsang Kunstmuseums identitet, og det er i forlængelse heraf, at museet har ønsket at erhverve Dankvart Dreyers Fynsk landskab fra 1838-1839.

 

Museet ejer i forvejen et mindre, ikke geografisk stedplaceret landskab af Dankvart Dreyer, men nok så interessant findes kunstnerens tegning af det nyerhvervede maleri allerede i museets samlinger.

 

Fyns landskab er kvalitativt et stærkt værk, der forener kunstnerens sans for landskabets atmosfæriske, stoflige kvaliteter med et stærkt blik for landskabets politiske potentialer. Det er her udtrykt gennem kunstnerens valg af en højt anlagt synsvinkel, der indkredser landskabet med dets mangfoldighed af træer, bløde bakker, snoede vandløb, bygninger. Ikke mindst oldtidsgravhøjene udfolder sig, som var det et 'rigtigt' landkort.

 

Kunstværket hænger nu til offentlig skue i museets guldaldersal.