Idealer. Konkret kunst dengang og nu

Richard Mortensen - Opus 1 nr 1 - 1948-49 - Foto Ole Akhøj

Richard Mortensen - Opus 1 nr 1 - 1948-49 - Foto Ole Akhøj

 

Fuglsang Kunstmuseum 23. september 2016 – 8. januar 2017

 

Efterårets særudstilling på Fuglsang Kunstmuseum, IDEALER. Konkret kunst dengang og nu, viser over 80 kunstværker - maleri, skulptur, kunst på papir og installation - der har et socialt engagerende sigte. Motiverne forestiller ikke noget genkendeligt, men de geometriske former og mange farver skal betragtes som en konkret verden på lige fod med den, vi omgiver os med. 

 

Under en række temaer vises historiske kunstværker fra den umiddelbare efterkrigstid, som sammenstilles med en række danske samtidskunstnere, der også arbejder med kunstens sociale dimensioner. Med denne kombination skærpes fokus på, hvad der egentlig menes, når man taler om kunstens sociale dimensioner, hvordan kunstnerne arbejdermed den sociale virkning, deres kunst skal have på publikum - og på hvorvidt kunsten rent faktisk kan have sådan en virkning.

 

I begyndelsen af det 20. århundrede ønskede en række kunstnere at knytte kunsten til samfundet, politisk og socialt. Kunsten skulle være hvermandseje og den skulle være en del af det offentlige rum. Tendensen var tydelig i Rusland med konstruktivisterne, i Tyskland med Bauhaus og i Holland med De Stijl. Herhjemme smittede tankerne om kunstens sociale funktion først for alvor af på kunstnerne efter anden verdenskrig. Karakteristisk for disse, hvad enten de arbejdede på den ene eller den anden måde, var en tro på fællesskabet og en tro på, at kunsten spillede en vigtig rolle i at få det til at fungere.

 

For kunstnere som Robert Jacobsen, Richard Mortensen og medlemmer af kunstnersammenslutningen Linien II blev arbejdet med det konstruktive formsprog en måde at føre den tidligere generations tanker om kunstens sociale potentiale videre. Opfattelsen var i sin enkelhed, at man via det konkrete formsprog i fællesskab kunne præge samfundet i positiv retning med rytme, farve og bevægelse. Kunsten skulle være en del af samfundet, både i det private og især i det offentlige rum, hvor den skulle signalere åbenhed, lighed og fremgang. Udstillingen vil endvidere indeholde bud på lignende ideer, omkring den sociale dimension, af samtidskunstnere som bl.a. Jeppe Hein og Olafur Eliasson.

 

Det forskningsbaserede udstillingsprojekt er blevet til i samarbejde med kunsthistoriker og ph.d. Mette Højgaard samt Esbjerg Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum, som efterfølgende viser udstillingen. Udstillingen ledsages af en bog og et aktivitetsprogram for børn og voksne.

 

Projektet er generøst støttet af: 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Lillian og Dan Finks Fond, Oticon Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Spar Nord Fonden, Statens Kunstfond.