Har du noget til museet?

En mærkelig genstand, der ligner en symaskine, fra samlingen.

Museet har mange sjove genstande

 

Museum Lolland-Falster samler og bevarer genstande, fotografier og arkivalier som kan belyse Lolland-Falsters fortid og nutid for fremtiden. Af plads- og resursehensyn tager museet ikke mod alle de gaver, museet får tilbudt. De tilbudte gaver bliver konkret vurderet af museet arkæologer, historikere og etnologer. Konkret er der en række kriterier, der skal overholdes for at museet vælger at indtage en genstand.

 

 • Hører genstanden ind under museets arbejdsområde?
  Hvis genstande skal have interesse for Museum Lolland-Falster, skal de have lokal tilknytning. Eksempelvis skal genstanden som hovedregel være fremstillet her eller have været anvendt på Lolland-Falster.

 • Har genstanden en historie?
  En museumsgenstand har værdi, når vi kender mest muligt til genstandens oprindelse og "livshistorie". Det betyder, at museet eksempelvis er interesseret i at vide, hvem der fremstillede genstanden, og hvor og hvornår det skete. Museet vil også gerne vide, hvordan genstanden har været brugt, og hvilken betydning genstanden har haft for giver eller bruger.

  For arkæologiske genstande gælder det, at det er særlig vigtigt at kende, genstandenes fundsted.

 • Bevaringstilstand
  Museet ser kritisk på genstandens tilstand, inden den bliver indsamlet, for det er en stor udgift at konservere og sætte genstande i stand. Når genstanden én gang er taget ind, er museet forpligtet til at bevare den.

 

Når museet siger ja tak til en genstand, bliver den rengjort (og evt. konserveret), får et genstandsnummer og bliver fotograferet. Alle oplysninger om genstanden bliver inddateret i museernes registreringssystem. Når sagen er færdigregistreret, er der adgang til en del af oplysningerne samt fotos af genstanden på internettet: http://www.kulturarv.dk/mussam

 

Nej, tak! Det tager vi ikke i mod

Museet modtager ikke genstande med bestemte klausuler eller betingelser. Fx låner museet ikke genstande ud til private eller garanterer ikke, at en genstand vil blive udstillet permanent. Som hovedregel køber museet heller ikke genstande.

 

Opbevaring

Alle de mange museumsgenstande kan desværre ikke udstilles samtidig. Derfor bliver de fleste af museets genstande opbevaret på klimastyrede magasiner, når de ikke er i udstilling. Museet låner også genstande ud til andre museer og udstillingssteder.

 

Det søger vi

Museet indsamler forskellige genstande alt efter, hvilke temaer vi forsker i og formidler. I øjeblikket søger museet materiale i tilknytning til forsknings-, dokumentations- og udstillingsprojekter inden for temaerne:

 

 • Istidsjægere
 • Kulturlandskabets udvikling på Lolland og Falster
 • Klima og energi: Møller
 • Herregårdsliv herunder familien Reventlow og Pederstrup gods
 • Landbrugsrelateret industri (fx sukkerindustrien)
 • Indvandring (vendere, svenskere, polakker, københavnere osv.)
 • Egnshistoriske dragter fra før 1900
 • Velfærdssamfundet 
 • Infrastruktur og overfartshistorie (fxFugleflugtslinjen - og grænseregionen)
 • Turismens historie
 • Nykøbing slot
 • Yderområder, landdistrikter, decentralisering og udkantsproblematikker

 

Det gør du - det gør vi

For at netop din eventuelle donation til museet overholder de krav, der stilles til en museumsgenstand, er det vigtigt, at du aftaler tid med museets inspektører, så der er god tid til at få alle oplysninger indsamlet sammen med genstandene. Museet efterstræber at besvare henvendelser om gaver i løbet af en måned.

 

Alle henvendelser om gaver bør ske skriftligt til Museum Lolland-Falster enten pr. e-post til post@museumlollandfalster.dk eller pr. brev til museets administrationsadresse: Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.

 

Henvendelsen skal indeholde information om, hvordan museet kan kontakte giveren: Navn, adresse, tlf.nr. og gerne mailadresse. Desuden skal henvendelsen indeholde en beskrivelse af gaven, gerne med billeder og oplysninger om dens alder, stand og om de specielle historier, der måske er knyttet til genstanden. Det er vigtigt at anføre, hvem der har brugt genstanden - hvor og hvordan. Eller hvor den er fundet. 

Personlig henvendelse kan aftales.

Museet skal til enhver tid forvalte sine samlinger i henhold til museets egne vedtægter, den danske museumslov og de internationale etiske regler for museet, ICOMs etiske regler. Dette indebærer at museet også forbeholder sig retten til at skille sig af med de modtagne gaver i henhold til Kulturstyrelsens regler.

Hvis museet modtager din gave, udfyldes en indkomstseddel med dine oplysninger om genstanden. Du skriver også under på, at Museum Lolland-Falster bliver ejer af genstanden.