Logo

Nyhedsbrev 26. februar 2015

På festivalen er der mulighed for at komme helt tæt på de 5000 år gamle fodspor, der er fundet i forbindelse med udgravningerne forud for den faste Femern Bælt-forbindelse.

Museum Lolland-Falster deltager i Historiske Dage

"Vi ønsker at dele ud af vores viden om Lolland-Falsters forhistorie, hvorfor vi har valgt at deltage i historiefestivalen Historiske Dage. Det er en helt oplagt mulighed for Museum Lolland-Falster, da vi her kan formidle vores historier til et historieinteresseret publikum. Blandt Museum Lolland-Falsters mange arbejdsområder har vi i år valgt at fokusere på arkæologien, fordi det er - set i forhold til de andre opgaver vi har - her, det sker lige nu. Det er her, de opsigtvækkende fund fra museets udgravninger kommer frem, og det er her, vi for alvor kan fortælle om Lolland-Falsters kulturhistoriske betydning i en regional, national og international sammenhæng", fortæller museumsdirktør Ulla Schaltz.

Læs mere om Museum Lolland-Falsters deltagelse i Historiske Dage

 

Museumsdirektør Ulla Schaltz formand for Det strategiske Panel

Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt Ulla Schaltz, direktør for Museum Lolland-Falster, til ny formand for Det strategiske Panel. Det strategiske Panel er nedsat efter museumsloven til at rådgive Kulturstyrelsen på museumsområdet. Panelets opgave er at identificere udviklingsmuligheder og potentialer for området. Herudover rådgiver panelet bl.a. om nationale strategier og indsatsområder i relation til Kulturstyrelsens udmøntning af tilskud til udvikling af museumsområdet, skriver Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Se hele Kulturstyrelsens pressemeddelelse her: http://www.kulturstyrelsen.dk/presse-nyt/ny-formand-for-museernes-strategiske-panel/

 

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 54 84 44 00
Mail: post@museumlollandfalster.dk

Telefontid:
Tirsdag - torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Afmeld