Logo

Nyhedsbrev 15. maj 2015

Tag med naturvejleder Klaus Bek Nielsen rundt til flygtige naturoplevelser i Reventlowparken tirsdag d. 2. juni kl. 18.30-20.30

Med sanserne i naturen

Få en sansemættet naturoplevelse, når naturvejleder Klaus Bek Nielsen byder publikum på en anderledes aftentur i Reventlowparken i tilknytning til skulpturudstillingen FLYGTIGHED.

Læs mere

Naturvidenskabelig Analyse og konservering - håndtering og udvælgelse af fund fra Femern Bælt udgravningerne

Siden Museum Lolland-Falster påbegyndte de arkæologiske udgravninger forud for etableringen af den faste Forbindelse over Femern Bælt i august 2013, er der fremkommet over 40.000 arkæologiske fund. Fundene vaskes, tørres og pakkes samt dokumenteres i form af registrering, fotografering og eventuelt 3D genstandsfotogra-fering og genstandstegning. Udvalgte fund sendes løbende til analyse og konservering hos museets eksterne samarbejdspartnere, dels for at opnå yderligere viden, der kan være betydningsfuld for forståelsen af såvel fundene som udgravningerne og det omgivende landskab, og dels for at bevare fundene for eftertiden.

Læs månedens artikel

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 54 84 44 00
Mail: post@museumlollandfalster.dk

Telefontid:
Tirsdag - torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Afmeld