Nyhedsbrev 25. august 2017

Søndag d. 3. september 2017 afholder Frilandsmuseet i Maribo håndværkerdag med historisk café. Kom helt tæt på de gamle håndværk og oplev historiens vingesus i cafeen, hvor der serveres 1700- og 1800-tals lækkerier.

Håndværkerdag

Det er en oplevelse for hele familien, når Frilandsmuseet i Maribo inviterer indenfor til årets håndværkerdag d. 3. september 2017

Søndag d. 3. september 2017 er der håndværkerdag på Frilandsmuseet i Maribo. Her er der mulighed for at komme helt tæt på de gamle håndværk og få en snak med de dygtige håndværkere. Oplev blandt andet hvordan man laver tønder, polstrer møbler, fletter med pil, tækker et tag og meget, meget mere. Oplev smeden ved essen, prøv kulsviernes pandekager og kom helt tæt på de smukke folkedanserdragter.

"I løbet af dagen har vi planlagt forskellige aktiviteter for børn og voksne med bl.a. folkedans akkompagneret af spillemandsmusik, miniforedrag om den korrekte brug af kalk og muligheden for at bygge sit eget minibindingsværkshus", fortæller Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

Læs mere om håndværkerdagen

Cembalokoncert

Der er stadig billetter at få til den musikalske tidsrejse tilbage til 1770, som foregår i form af en koncert med den amerikanske cembalist Gilbert Martinez på Reventlow-Museet Pederstrup torsdag d. 31. august.

Koncerten ligger i forlængelse af årets særudstilling ​ARVEN EFTER STRUENSEE, og spilles på museets historiske cembalo, bygget af Moritz Georg Moshack i København, mens Struensee sad på magten.

Læs mere om koncerten

Salonaften - Etikette og god opførsel

Ved årets sidste salonaften onsdag d. 13. september er det ikke kun personen Struensee, der sættes under lup, men også 1700-tallets uskrevne etiketteregler og nutidens omgangsformer.

”For hvordan omgikkes man kongelige dengang? Og hvordan er det mon i dag?” spørger Jesper Munk Andersen, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster, der i selskab med museumsformidler Anne Elmer sædvanen tro er værter ved aftenens salon. ”I Christian VII og Caroline Mathildes velmagtsdage blev nye omgangsformer introduceret ved det danske hof, og som noget helt nyt begyndte man at gå til maskerade”, fortæller museumsinspektøren. Nye omgangsformer, der udfordrede periodens etiketteregler og omgang med de kongelige – særligt når det kom til Struensee og Caroline Mathilde, der skjult bag farverige masker ikke lagde bånd på sig selv under maskeraderne på Christiansborg Slot.

Den historisk salonaften på Reventlow-Museet Pederstrup foregår onsdag d. 13. september 2017 kl. 19 – der er stadig enkelte billetter.

Læs mere om salonaftenen her

Et helt liv, et helt landskab – da udkant var central

Fortidens Lolland – foredrag og bustur ved museumsinspektør Bjørnar Måge, Museum Lolland-Falster

De arkæologiske udgravninger, foretaget på Lollands sydkyst i forbindelse med etableringen af den faste Femern-forbindelse, er et af Danmarks største arkæologiske projekter. De enestående bevaringsforhold for organisk materiale i de nu inddæmmede fjorde har givet væsentlig ny viden fra både stenalderen og bronzealderen.

Forelæseren giver et indblik i, hvordan befolkningen levede, og hvordan markante landskabsmæssige ændringer har påvirket deres liv.

Målet med forelæsningerne og den efterfølgende bustur er også at give deltagerne redskaber til bedre at læse landskabets topografi og se, hvor de forhistoriske bopladser/bebyggelser ofte ligger – så en vandring i landskabet bliver en udflugt i fortiden.

Kurset udbydes gennem Folkeuniversitetet i København, og forelæsningerne foregår på Københavns Universitet den 11. og 18. september.
Busturen er søndag den 24. september.

Læs mere om kurset her

MYSTERIET OM SKIBET I SØRUP MOSE - et muligt våbenoffer fra jernalderen i Sørup mose på Falster?

Fascinationen af de store våbenofringer har altid været stor og velbegrundet. De berømte fund fra blandt andet Nydam Mose i Sønderjylland, Vimose på Fyn og Illerup Ådal i Østjylland tiltrækker sig stadig opmærksomhed fra såvel den brede befolkning som fagfolk. Dette skyldes ikke mindst, at bevaringsforholdene i moserne er så fremragende, at både genstande af metal og organisk materiale fremstår utroligt velbevarede. Men våbenofringerne rummer også både den store fortælling, om forskellige samfund i konflikt med hinanden, og den lille fortælling, om den enkelte bondekriger, der mødte sin skæbne på slagmarken. I forlængelse af fortællingerne om alskens jordisk elendighed og ødelæggelse, bidrager disse fund med et enestående indblik i vores førkristne forfædres verdensanskuelse, hvor særlige søer og moser blev betragtet som magiske porte mellem menneskenes og gudernes verden.

Våbenofringer fra jernalderen kendes endnu ikke med sikkerhed fra Falster. Men i 1945 blev et skelet fundet i Sørup mose på Midtfalster, og den efterfølgende brevveksling mellem Nationalmuseet og finderen antyder, at der måske ligger et endnu større fund gemt i mosen. Når vi taler om våbenofre fra Sørup mose, kan det engang imellem skabe en vis forvirring. På Lolland og Falster er der ikke mindre end tre steder kaldet Sørup. Fra Sørup nær landsbyen Østofte på Lolland stammer et lille, men veldokumenteret våbenofferfund.

Den nyeste kalejdoskopartikel retter projektøren mod fundene fra Sørup Mose på Falster. Artiklen er forfattet af arkæolog Anders Jon Nielsen.

Læs artiklen om Sørup Mose her

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 54 84 44 00
Mail: post@museumlollandfalster.dk

Telefontid:
Tirsdag - torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Afmeld