06. september 2016
Museum Lolland-Falster

Kulturmindeforeningens endagstur

Kulturmindeforeningens endagstur med bus går i år til Nordvestlolland. Her besøger vi Richard Winthers Hus i Vindeby med hans mange malerier på vægge og lofter. Efter Vindeby går turen videre til Reventlow-Museet Pederstrup, hvor Anne Elmer, kultur- og naturvejleder ved Museum Lolland-Falster viser rundt på museet og fortæller om Pederstrups betydning set i national sammenhæng ud fra sommerens udstilling. Den medbragte frokost indtages på Pederstrup.

 

På vej til Maribo går turen forbi kunstværket Dodekalitten, der er inspireret af Stonehenge i England. Her er 4 af 12 stenskulpturer, udført af billedhugger Thomas Kadziola, opstillet, og der er sat musik til af komponist Gunner Møller Pedersen.
Herefter fortsætter turen til Maribo og det nyetablerede Pilgrimshus, hvor der er rundvisning, og der fortælles om projektets tilblivelse, såvel renoveringen af bygningen som ideen bag husets funktion som pilgrimshus. Der er eftermiddagskaffe i Pilgrimshusets café.  

 

Turen er arrangeret af Kulturmindeforeningen.

 

Hvornår: lørdag den 24. september 2016 kl. 9 - 17 
Mødested: Cementen i Nykøbing F.
Pris: medlemmer af Kulturmindeforeningen 375 kr. pr. person, øvrige 425 kr.  Bustur, guide og kaffe inkluderet. Medbring selv frokost.
Tilmelding: skal ske til Museum Lolland-Falster: lyh@museumlollandfalster.dk eller 54844450/ 54844401.
Betaling: skal ske samtidig med tilmeldingen ved indbetaling på Kulturmindeforeningens konto i Nordea, reg.nr. 2205 kontonr. 6750003654.
Maks. antal deltagere: 50 personer