13. september 2016
Museum Lolland-Falster

Fra udgravningen

Jagten på Trygge Slot

Museum Lolland-Falster er i øjeblikket ved at gennemføre en mindre prøvegravning på højdedraget ved siden af Virket sø. Gravningen foretages for at konstatere, hvorvidt det, der i folkemunde er kaldet Trygge Slot er en borgbanke eller blot en højderyg med stejle skranter. Museet har længe ment, at der faktisk er tale om et betydeligt og stort voldsted. Måske kan der endda være tale om den Virketbefæstning, som Saxo omtaler i sin Danmarks Krønike, der tidligere er blevet koblet sammen med nogle lave volde i Hannenovskoven.

De kommende dages gravning vil forhåbentlig afsløre dette. På sigt håber museet ligeledes, at kunne få en datering på lokaliteten via kulstof-14 prøver eller ved fund af arkæologiske genstande på området. Men allerede nu kan Leif Plith Lauritsen, arkæolog ved museet, fortælle at gravningen har afsløret meget spændende forhold på højderyggen.

Der er mulighed for at besøge udgravningen onsdag d. 14/9 fra 9-15, fredag d. 16/9 fra 9-12.30 og mandag d. 19/9 fra 9-15.

Husk fornuftigt fodtøj og eventuel en spadserestok, da området er lidt ujævnt.

Adresse: Virketvej 42, 4863 Eskilstrup, bag Voldstedgård. Se efter de store jordbunker.