26. juni 2018
Museum Lolland-Falster

Bjørnar Måge fra Museum Lolland-Falster viser, hvor han og museets arkæologer skal udgrave en boplads ved Lidsø. Foto: Museum Lolland-Falster.

Museum Lolland-Falster skal udgrave stenalderboplads på Lidsø

Arkæologerne på Museum Lolland-Falster får travlt denne sommer. Lige nu graver de ved afkørsel 48 ved Maribo. Sidst i juli genoptages Femern-udgravningerne, og nu har Slots- og Kulturstyrelsen bevilliget 300.000 kroner. De skal bruges til at udgrave en mere end 5000 år gammel boplads ved Lidsø i den inddæmmede Rødby Fjord.

 

Bjørnar Måge, som er museumsinspektør og arkæolog ved museet, forklarer, at bopladsen er truet af dyrkning. Han har gennem længere tid fundet knogler og tænder, som er pløjet op under dyrkning af jorden.

 

- Knogler og tænder nedbrydes meget hurtigt, når først de pløjes op, og derfor haster det med at undersøge bopladsen, inden de skrøbelige ting nedbrydes og forsvinder, siger Bjørnar Måge.

 

Bopladsen ligger længst mod øst på Lidsø, der i stenalderen var en ø i den nu inddæmmede Rødby Fjord.

Den blev fundet tilbage i 1970, og året efter udgravede daværende forvalter og arkæolog på Lolland-Falsters Stiftsmuseum Kjeld Snedker nogle meget fundrige affaldsgruber.

 

De indeholdt flintredskaber og potteskår fra bondestenalderen samt masser af knogler. Netop det store antal dyreknogler, som Kjeld Snedker udgravede, er meget interessant, fortæller Bjørnar Måge.

 

- Det er meget specielt, fordi der er mange hundekranier og kokranier i fundet, og fordi stedet dengang må have ligget lige i strandzonen, hvilket er en atypisk placering for en boplads, siger han og tilføjer:

 

- Det minder meget om det, vi har udgravet i Syltholmfjorden i forbindelse med Femernprojektet, hvor vi i et område, som vi tolker som en offerplads, fandt især underkæber fra hunde, geder og køer nedlagt i strandkanten.


Han håber, at udgravningerne ved Lidsø kan supplere fundene fra Syltholmfjorden og gøre arkæologerne lidt klogere på, om beboerne ved Rødby Fjord havde særlige ritualer dengang i bondestenalderen.

 

Desuden regner arkæologerne med at undersøge, hvilke andre aktiviteter, der er foregået på stedet. Der er fundet mange såkaldte skrabere, og arkæologerne håber at finde ud af, hvad de har været brugt til.

 

Udgravningerne begynder efter høst engang i midten af august og forventes at vare tre uger.

 

For yderligere kommentarer kontakt:

Museumsinspektør Bjørnar Måge. Tlf.: 5251 3076. E-mail: bjm@museumlollandfalster.dk

Kommunikationskonsulent Henrik Schilling. Tlf.: 30 61 20 64. E-mail: hes@museumlollandfalster.dk