23. november 2018
Museum Lolland-Falster

Fanesamlingen er en del af de tekstiler, der skal gennemgås i 2019

Museum Lolland-Falsters får penge til museets tekstilsamling

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget 204.000 kr. til gennemgang af en del af museets tekstilsamling, som inden sammenlægningen hørte under museet Falsters Minder. Tekstilsamlingen indeholder genstande med høj forsknings- og formidlingsmæssig værdi, heriblandt gamle dåbsposer, faner, fine egnshistoriske dragter, beklædningsgenstande fra polarforskeren Peter Freuchen og arbejdstøj fra fx en dræningsgraver fra begyndelsen af 1900årene.

 

I forbindelse med Museum Lolland-Falsters gennemgribende magasingennemgang er det vurderet, at en stor del af tekstilsamlingen er uregistreret. Det skal donationen være med til at lave om på. Museets fagpersonale og frivillige tekstilgruppe, skal i fællesskab gennemgå tekstilerne og se på deres historiske betydning og bevaringsmæssige stand ud fra en kulturhistorisk faglig vurdering.

 

”Museum Lolland-Falster har valgt at inddrage vores frivillige tekstilgruppe i projektet da de har en betydelig viden om og indsigt i ældre tekstiler, håndarbejder og egnshistoriske dragter. Der er her tale om frivillige, som i mange år har været tilknyttet Folkedans Danmark og dets dragtudvalg. De frivillige tekstilkyndige vil derfor kunne bidrage til arbejdet med deres store viden,” fortæller Lene Tønder Buur, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

 

I forbindelse med samlingsgennemgangen skal museet undersøge om tekstilerne skal forblive i museets samling eller om de skal udskilles. Skal de bevares bliver de ompakket og nymagasineret og opbevaret under gode bevaringsforhold, så de kan være til glæde og gavn i eftertiden. Men vælger museet at udskille en genstand er det en proces, der skal gå gennem Slots- og Kulturarvsstyrelsen, som i sidste ende bestemmer om museet får tilladelse til udskillelse.

 

”Vælger vi at udskille genstande fra museets genstandssamling, skyldes det, at vi f.eks. mangler livshistorien om de pågældende genstande eller, at der er tale genstande som museet i forvejen har mange af. Ofte får disse genstande et liv i museets pædagogiske samling, hvor de bl.a. bliver anvendt til formidling på vores Frilandsmuseum i Maribo”, afslutter Lene Tønder Buur.

 

Tekstilgennemgangen kan i 2019 løbende følges på museets Facebooksider.