18. januar 2018
Museum Lolland-Falster

Nysted, med kirken i baggrunden

Når historiske bygninger og kulturmiljøer forsvinder, går historien tabt for altid

Kulturmindeforeningens program for 2018 lægger ud med et foredrag om betydningen af, at vi i dag passer på vores kulturarv - med fokus på historiske bygninger og kulturmiljøer.

 

Rundt om i landet findes fine, bevaringsværdige bygninger og områder, som samlet set udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Det er steder med en historie og atmosfære, som kan aflæses, hvad enten det er et tidligere fiskerleje, en sukkerfabrik, en landsby eller en herregård.

 

Selv om disse kulturmiljøer har store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og repræsenterer værdifulde fortællinger fra danmarkshistorien, kan de være truede af forfald, f.eks. fordi der ikke længere produceres sukker, eller bygningerne og områderne er udsat for fraflytning og manglende motivation til at blive vedligeholdt.

 

Men vi kunne med fordel ofre kulturmiljøerne lidt mere opmærksomhed, fordi de har muligheder for at skabe udvikling i området. Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, men er steder med værdi for mennesker i dag - og ikke mindst kommunen som helhed. Kulturmiljøerne kan nemlig skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme og bosætning.

 

Af den grund har Arkitektskolen Aarhus kortlagt 22 danske yderkommuner og udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK. Formålet med arkitektskolens projekt er at gennemgå de byggede kulturmiljøer for at udpege værdier og muligheder, der kan sikre og udvikle disse områder. Arbejdet er foregået siden 2015 og er udført i samarbejde med kommunerne og deres lokale museer. Da vi på Lolland-Falster repræsenterer et område med mange værdifulde kulturmiljøer, har Kulturmindeforeningen valgt at sætte temaet på programmet.

 

"Vi er ikke altid selv gode nok til at få øje på vores egne kulturværdier og se deres potentialer for udviklingen. Og da vi på Lolland-Falster repræsenterer et yderområde med rigtig mange værdifulde kulturmiljøer, har Kulturmindeforeningen valgt at sætte temaet på programmet", fortæller Anita Ulrik Sørensen, formand for Kulturmindeforeningen.

 

Lektor, cand.mag. Simon Ostenfeld Pedersen fra Arkitektskolen Aarhus vil i aftenens foredrag fortælle om arkitektskolens projekt og sætte et særligt fokus på kulturmiljøer på Lolland-Falster.

 

Foredraget gennemføres i samarbejde med Folkeuniversitetet og Kulturmindeforeningen.

 

Hvor: Hovedbibliotekets foredragssal, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.

Hvornår: tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 19-21

Pris: foredraget er gratis for Kulturmindeforeningens medlemmer, 60 kr. for ikke medlemmer