08. januar 2019
Museum Lolland-Falster

Femernprojektet - Historier fra et arkæologisk projekt

Årets første arkæologiske foredrag har fokus på stenalder. Kom med til et spændende foredrag, hvor museumsinspektør Bjørnar Måge fra Museum Lolland-Falster fortæller om de seneste fund og resultater, der har været med til at uddybe vores viden om Lollands stenalder.

 

”Denne aften er der mulighed for blandt andet at høre om de seneste resultater fra Femernudgravningerne ved Rødbyhavn og om den gådefulde stenalderplads ved Lidsø, som ikke ligger langt fra udgravningerne ved Rødbyhavn,” fortæller Bjørnar Måge, projektleder ved Femernudgravningerne og arkæolog ved Museum Lolland-Falster.

 

Femernprojektet har været og er stadig ét af Danmarks største og teknisk mest udfordrende arkæologiske projekter. Arkæologerne er blevet udfordret såvel teknisk og logistisk som vejrmæssigt i deres søgen efter områdets forhistorie – og det er lykkedes over al forventning. Under udgravningerne øst for Rødbyhavn er der afdækket talrige spor efter fortidens levevis i og af området.

 

Ved udgravningerne er der gjort fund, der stammer helt tilbage fra istidens afslutning (Ahrensburgkultur, ca. 10.500 f.kr. – 9.000 f.kr.) og frem til vikingetid/tidlig middelalder. Fund som forsvarslinjer fra romersk jernalder og fiskegærder, der strækker sig over flere kilometer i landskabet, til de næsten helt mikroskopiske som en halv vindruekerne er med til at omskrive historien om tidligere tiders ”lollikkers” liv og levned.

 

”Lidsø er en 5.000 år gammel boplads, som ligger i den inddæmmede Rødby Fjord, længst mod øst på Lidsø. Den blev fundet tilbage i 1970 og udgravet af daværende forvalter og arkæolog på Lolland-Falsters tiftsmuseum, Kjeld Snedker. Netop i år har jeg og et par kollegaer haft muligheden for at tage tilbage og undersøge pladsen yderligere – denne gang især med henblik på, at resultaterne fra de nye udgravninger kan supplere fundene fra Femernrojektet,” afslutter Bjørnar Måge, der glæder sig til at fortælle om alle de spændende resultater, som udgravningerne allerede har genereret.

 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med CulturePoint. Se her, hvordan du bliver medlem og får alle fordelene

 

For yderligere information, spørgsmål og interview kontakt:
Anne Vibeke Knöchel Christensen: 52 51 31 88 eller avc@museumlollandfalster.dk eller Marie Brinch 52 51 30 72 eller mb@museumlollandfalster.dk

 

Hvor: Hovedbibliotekets foredragssal, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.
Hvornår
: 23. januar 2019, kl. 19.30-21
Pris: 60 kr. for voksne, 50 % rabat til CulturePointmedlemmer og Museum Lolland-Falsters årskortindehavere


Arrangementet kræver tilmelding. Køb billetten på Billetto