30. januar 2019
Museum Lolland-Falster

Ulla Schaltz, direktør for Museum Lolland-Falster. Foto: Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster får fire års ro til udvikling

Med Guldborgsund og Lolland kommuners vedtagelse af en ny fireårig samdriftsaftale for Museum Lolland-Falster er vejen banet, så museet kan løse sine opgaver og udvikle nye initiativer.

 

Direktør for Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz og hendes bestyrelsesformand Michael Fagerlund er glade for, at aftalerne om driftstilskuddet, der er på godt seks millioner kroner over de næste fire år, er på plads. Det giver ro.

 

Ulla Schaltz forklarer, at museet også modtager statstilskud og derfor rammes af statens årlige to-procent besparelser. Hun roser derfor kommunerne for at øge tilskuddet og således tage et større ansvar for at sikre museet en sund driftsøkonomi.

 

- Med samdriftsaftalen får vi det mentale overskud, vi har brug for til at udvikle vores virke til gavn og glæde for borgerne, siger Ulla Schaltz.

 

I Lolland kommune siger formand for kulturudvalget Tine Vinther Clausen (V) om samdriftsaftalen:

 

- Det er vigtigt for os på Lolland og Falster, at vi også har vores egne professionelle kulturtilbud. Derfor er jeg meget glad for, at byrådet i Lolland kommune har bakket op om aftalen. Museet er med til at give os lokale historiefortællinger, både for os, der bor her, og folk, der kommer til; lokale vinkler, som ingen andre tilbyder. Det kan vi se ved det store anlægsarbejde i forbindelse med Femernforbindelsen, hvor der virkelig findes mange spændende ting i jorden i denne tid. Det formidler Museum Lolland-Falster godt og professionelt. Og med vores aftale har vi nu sikret grundlaget for, at de kan blive ved med det.

 

Formand for Gulborgsund kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Martin Lohse (G) siger om aftalen:

 

- Vi er glade for at sikre Museum Lolland-Falster det kommunale driftstilskud – og endda hæve det lidt – så museet kan fortsætte sit gode arbejde. Et kulturhistorisk museum har jo den kæmpestore opgave at være vores fælles hukommelse. Men ikke bare det; de skal også hjælpe os til at forstå vores historie og kultur. Og indimellem kan vi jo alle have brug for at få sat nutiden lidt i perspektiv. Vi glæder os desuden meget til at se, hvad der kommer ud af de nye indsatsområder og museets planer om en indsats for, at flere, der ellers ikke plejer at besøge et museum eller bruge dets aktiviteter, får anledning til at finde ud af mere om vores fælles historie.

 

Ambitiøse tiltag

Museum Lolland-Falster har store og ambitiøse planer for de kommende fire år. Ulla Schaltz forklarer, at museet arbejder med en række pejlemærker. Det er: identitet, dannelse og museum for alle.

 

- Museum Lolland-Falster er for alle. Vi er ikke elitære, og vi isolerer os ikke, men byder verden indenfor, og vi åbner os mod omverdenen. Vi kommer ud med aktiviteter der, hvor borgerne er. Vi ser det også som en meget væsentlig opgave at styrke den lokale identitet og danne et modbillede til den negative fortælling om Lolland-Falster, vi ofte får fortalt. Vi vil være med til at gøre borgerne stolte af deres historie og deres egn og sikre kommende generationer almendannelse og indsigt, siger Ulla Schaltz.

 

Derfor kan voksne og børn i de kommende år opleve masser af aktiviteter, foredrag og byvandringer. Museet er med på Døllefjelde-Musse Marked, og så længe Femernudgravningerne kører, inviteres borgene til åben udgravning, hvor arkæologerne fortæller historien, der hvor den udspandt sig, mens historien bliver skrevet.

 

Drømmer om nyt museum

Netop udgravningerne ved Rødbyhavn bliver rygraden i den nye stenalderudstilling, som åbner i løbet af 2020 på Stiftsmuseet i Maribo. Samtidig arbejder museet i den indeværende periode på at skaffe fondsmidler til at forske i det store materiale, som udgravningerne bringer for dagen.

 

På længere sigt håber Ulla Schaltz og Michael Fagerlund, at de kan omplante Museum Lolland-Falsters udstillinger i helt nye rammer.

 

De drømmer om et nyt museum, som kan vise de mange enestående fund og formidle de nye erkendelser om Danmarks stenalder, som museets arkæologer høster i disse år, og hvor de nyreviderede samlinger sættes i spil i en moderne udstilling, der sikrer, at fund og fortælling kommer til deres fulde ret.

 

- Et nyt museum vil bidrage til og understøtte borgerne på Lolland-Falsters identitet og repræsentere stolthed over vores områdes historie som en del af Østersøområdet. Vi kan skabe en ny attraktion for turister fra ind- og udland med udstillinger af nationalt og internationalt format, siger Michael Fagerlund.

 

Der venter et større udviklingsarbejde, inden et nyt museum måske bliver en realitet, men Museum Lolland-Falster er med den nye samdriftsaftale godt rustet til at gøre drømmen til virkelighed.

 

For yderligere information og interview kontakt:

Direktør Ulla Schaltz: tlf.: 25 59 34 54, e-mail: uls@museumlollandfalster.dk

Bestyrelsesformand Michael Fagerlund: tlf.: 20 42 85 48,  e-mail MFA@KM.DK

Tine Vinther Clausen, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Lolland kommune: tlf.: 23 34 15 34, e-mail: ticla@lolland.dk

Martin Lohse, Formand for Gulborgsund kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg: tlf.: 25 18 18 13, e-mail: marlo@guldborgsund.dk