29. marts 2019
Museum Lolland-Falster

Sådan kan livet som arkæolog på Museum Lolland-Falster se ud. Foto: Museum Lolland-Falster.

I erhvervspraktik på Danmarks største stenalderudgravning

Næsten 6000 år gamle flintøkser, lerkarskår og dyreknogler er noget af det, fire skoleelever kan opleve, når de fra 1. – 5. april skal i erhvervspraktik som arkæologer på Museum Lolland-Falster. Eleverne skal deltage i museets udgravninger ved Rødbyhavn, hvor arkæologerne arbejder forud for byggeriet af tunnelen til Femern.

 

Museumsformidler Anne Elmer forklarer, at Museum Lolland-Falster takket være det store udgravningsprojekt kan udbyde et fast erhvervspraktikantforløb.

 

- Næsten 90 procent af de folkeskoleelver, som vil i erhvervspraktik på museet, vil være arkæologer, men vi kan sjældent tilbyde dem at prøve faget i alle dets facetter, fordi museet langt fra graver alle årets dage, men nu hvor museet graver ved Rødbyhavn i lang tid fremover, kan vi systematisk udbyde erhvervspraktikforløb, siger Anne Elmer.

 

Får lov til at grave

Hun har tilrettelagt et varieret program, og erhvervspraktikanterne kommer vidt omkring i arkæologernes arbejdsfelt.

 

- Inden vi slipper praktikanterne løs i den arkæologiske udgravning, fortæller vi dem om stenalderen og viser dem nogle af de mange fund, der er dukket op under udgravningen, siger Anne Elmer.

 

Efter introduktionen skal praktikanterne følge en arkæolog i en dag og være med til at grave i det, der i stenalderen var en fjord, hvor stenaldermenneskerne fiskede.

 

- De får lov til at grave med, og hvis de er heldige, kan de finde redskaber, som ikke har set dagens lys i 6000 år, fortæller Anne Elmer.

 

Hun garanterer, at de fire praktikanter er godt beskidte efter en dag med graveskeen i hånden.

 

Laver stenaldermad

Arkæologens arbejde består i meget andet end at grave og gøre fund. Meget af tiden går også med at gøre iagttagelser og måle fundene ind. Bagefter skal fundene vaskes og registreres. Den del af arbejdet kommer erhvervspraktikanterne også til at prøve.

 

- Eleverne skal forsøge at identificere knogler, flint og keramik ud fra de værktøjer, som arkæologerne bruger, og så skal de lave en lille film, hvor de fortæller om ugen, og hvad de har lært, som de kan vise hjemme i klassen, siger Anne Elmer.

 

Ugen slutter af med, at eleverne laver stenaldermad af råvarer, som man kendte i stenalderen.

 

I uge 39 gennemføres næste erhvervspraktikforløb. Der er plads til 10 elever på hvert forløb.

 

For yderligere oplysninger og interview kontakt:

Museumsformidler Anne Elmer: Tlf.: 51 21 25 13. e-mail: ae@museumlollandfalster.dk

Kommunikationskonsulent Henrik Schilling. Tlf.: 30 61 20 64. E-mail: hes@museumlollandfalster.dk