Organisation

Museum Lolland-Falster er en selvejende institution med hjemsted i Guldborgsund Kommune.
 

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum stiftet af den selvejende institution Museum Lolland-Falster og den kommunale institution Reventlow Museet Pederstrup ved en sammenlægning af de to museer pr. 1. juni 2010.
 

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen of Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers Iivsvilkar fra de Ældste tider til nu.

 

Museets vedtægter - revideret 2018