Bag kulisserne

Foto fra stolesamlingen

 

På disse sider kan du læse mere om hvad der foregår bag kulisserne på Museum Lolland-Falster.

 

Nyere tid

Historiske genstande kan fortælle os nyt om de praksisser og sammenhænge, som de indgår i, og er dermed sammen med blandt andet arkivalier og mundtlige fortællinger kilder til forskning i og formidling af vores historie. De genstande som indtages i museets samlinger registreres elektronisk i MUSSAM, som er en forkortelse af Museernes Samlinger, og er en landsdækkende database over de statsanerkendte museers registrerede genstande.

 

I MUSSAM kan der anvendes forskellige søgekriterier, f.eks. periode, emne eller specifik genstand. Der kan også søges på område. Genstande, der befinder sig på Museum Lolland-Falster kan således søges under Museum Lolland-Falster eller et af de museer, som Museum Lolland-Falster er en fusion mellem: Guldborgsund Museum, Lolland-Falsters Stiftsmuseum eller Reventlow Museet.

 

Arkæologi

Museum Lolland-Falster foretager store og små arkæologiske udgravninger på Lolland-Falster. Alle er de med til at udvide vores kendskab til fortiden på øerne, da de genererer store mængder af data, viden og genstande, der løbende føjer nye brikker til i det store 'Lolland-Falster gennem historien puslespil'. Alt materialet bliver registreret, dokumenteret og indført i databaser (f.eks. MUD, Museernes udgravningsdata), så nutiden og eftertiden har/eller let kan få adgang hertil.

 

Museet rydder op