Stedet fortæller danmarkshistorie

 

Velkommen til "Stedet fortæller danmarkshistorie"

Tolv steder - Tolv lyddramaer

Musikken du hører (skru op for lyden) er projektets kendingsmelodi, komponeret af Pernille Sejlund og indspillet af Ensemble Storstrøm.
Hvis du ikke kan høre musikken, kan du klikke her.

 

Museum Lolland-Falster satte i 2017 fokus på danmarkshistorien inden for projektet Historier om Danmark og som en forlængelse af Danmarks Radios nye store tv-produktion ”Historien om Danmark”. Udsendelserne tog tv-seeren med tilbage til forskellige tidsaldre og viste de skelsættende begivenheder, betydningsfulde personer og forandringer i samfundet, der har været med til at skabe vores nation. Skuespiller Lars Mikkelsen var programmernes vært, ligesom Erik Kjersgaard var det i 1982 med programmerne ”Danmarks Historie”.  

 

Stedet fortæller

Hos Museum Lolland-Falster har vi valgt at fokusere på stedets betydning for historien. Med projektet ”Stedet fortæller danmarkshistorie” knytter vi store og små begivenheder til bestemte steder på Lolland-Falster og fortæller deres historie.

 

Hver dag bevæger vi os rundt, besøger og genbesøger steder, som har spillet en rolle i vores historie. Måske kender vi stedets historie – måske ikke. Med udgangspunkt i 12 udvalgte steder på Lolland-Falster, som har hver deres fortælling, sætter vi fokus på, hvad der er sket netop her – stort som småt. Stederne er spredt over hele Lolland-Falster, og tidsmæssigt spænder de fra stenalder til nutid.  

 

De 12 steders fortællinger er kommet i stand gennem et samarbejde med 12 brugergrupper, forfatter Ole Clifford, komponist Pernille Sejlund, Ensemble Storstrøm og dramatiker Christian Steffensen. Museum Lolland-Falster har udvalgt stederne, men for at levendegøre fortællingerne har brugergrupperne været vigtige medspillere i udformningen. Gennem besøg på de 12 steder har Museum Lolland-Falsters fagpersonale og brugergrupperne diskuteret stedets historie, sat den i et moderne perspektiv og fundet nye og anderledes vinkler på den.

 

Forfatter Ole Clifford og museumsformidler Anne Elmer sammen med en brugergruppe i Tillitse kirke

Forfatter Ole Clifford og museumsformidler Anne Elmer sammen med en brugergruppe i Tillitse kirke

 

Forfatter Ole Clifford har deltaget i alle besøg og på baggrund af diskussionerne skabt 12 lyddramaer, som tager udgangspunkt i historien og stedet. Til lyddramaerne har komponisten Pernille Sejlund komponeret ny musik, som Ensemble Storstrøms musikere har indspillet. Dramatiker Christian Steffensen har stået for instruktion af skuespillerne i forbindelse med indspilningen af de 12 lyddramaer.

 

 

Bagom projektet

Download projektets drejebog her.

 

Kort over de tolv steder

Klik på kortet og find de tolv steder, som vi fortæller om.

 

Logo Slots- og Kulturstyrelsen  

Logo Naturstyrelsen

 

 

 

 Logo Nordeafonden

 

 

 

 

 

 

 

Renæssancen - Nykøbing Slot
Oplysningstiden - Pederstrup
Guldalder - Frilandsmuseet
Industrialiseringen - Holeby Sukkerfabrik
Mellemkrigstiden - Nakskov Skibsværft
Efterkrigstid og samtid - Gedser Marinestation
Bagom projektet