Enkedronning Sophie og Den udvalgte prins Christian

Enkedronning Sophie

 

Enkedronning Sophie boede på Nykøbing Slot fra det stod færdigt og frem til sin død i 1631. Den handlekraftige enkedronning Sophie satte i høj grad sit præg på både slottet, byen og hele omegnen. Sophie forvaltede sit gods så godt, at hun skabte sig en formue på kvægeksport og lånevirksomhed. Hun udviklede landbruget og skovbruget, og anlagde f.eks. karpedambrug.

 

Efter enkedronning Sophies død arvede hendes barnebarn Christian, også kaldet Den udvalgte prins, slottet. I de ca. 15 år prins Christian senere boede på slottet skete der en del fornyelser på og omkring slottet. Han anlagde blandt andet en større have med kostbare vækster og løg og udvidede staldene (Staldgården). I perioden mellem 1642 og 1645 begyndte prinsen på en decideret befæstning af byen. Her blev anlagt vold og voldgrav med bastioner, der var meget tidstypiske for perioden.

 

Den udvalgte prins Christian

 

Den udvalgte prins Christian døde i 1647, året før sin far, kong Christian IV. Prins Christian nåede dermed aldrig at blive konge. Efter han død blev Nykøbing Slot kun sjældent brugt, og stod i længere perioder ubeboet hen. Slottet blev solgt på auktion i 1767 med nedrivning som formål. Materialerne blev genanvendt ved byggerier rundt om på Falster.

Renæssancen - Nykøbing Slot
Den kongelige Kuskestald