Maribo kloster

Maribo domkirke med klosterruinen

Den tidligere klosterkirke i Maribo dominerer stadig søbredden, som den gjorde i 1400-tallet

 

Hvor: Maribo domkirke, Klostergade 33, 4930 Maribo

 

Byen Maribo, som er placeret næsten midt på Lolland, præges den dag i dag af den store og imponerende domkirke, som tidligere stod i forbindelse med byens Birgittinerkloster. Kirken ligger som i middelalderen helt ned til den smukke Søndersø, og byens navn, der betyder Marias bo”, er tæt knyttet til oprettelsen af klosteret.

 

Omkring år 1400 gav Margrethe den 1. jord til et kloster i landsbyen Skimminge. I 1416 gav Erik af Pommern klosteret ret til at anlægge en købstad i landsbyen i nær tilknytning til klosteret. Klostergrundlæggelsen blev godkendt ved et særligt pavebrev i 1418, hvor navnet Maribo nævnes for første gang. Man anlagde straks det store torv øst for kirkens område, og byens borgere var således underlagt klosteret. Det var også klosteret, der i 1488 gav byen sin stadsret, hvilket medførte detaljerede regler for byens liv og handel m.v.

 

Klosteret blev fra begyndelsen anlagt som et dobbeltkloster, hvilket vil sige, at der både levede nonner og munke. Nord for kirken anlagdes et kloster for nonnerne, og syd for kirken et for munkene. Kønnene var stærkt adskilte, således at der ikke var nogen, der faldt for fristelsen til kønslig omgang.

Hør lyddramaet om Senmiddelalderen
Lægevidenskab i klosteret
Et imponerende bygningsværk
Kort over Maribo kloster