Fribrødre Å

Landskabet ved Fribrødre Å

Der er i dag ikke mange tegn i landskabet, der fortæller, at der i vikingetiden lå en ledingshavn her

 

Hvor: Vejkanten lige nord for Østerbro 19, Maglebrænde, 4850 Stubbekøbing

 

Dansk ekspansionspolitik var i 1100-tallet baseret på oversøiske angreb af flådebårne tropper. De danske flådefartøjer var vikingetidens ypperste skibe  – hurtige, slanke og lette. De var fartøjer, der kunne komme ind på selv de fladeste kyster.

 

Ved Fribrødre Å, ca. 2 km fra Grønsund ved Stubbekøbing, blev der i efteråret 1981 fundet bearbejdede trædele fra skibe. I 1982 og i de efterfølgende år er der med mellemrum foretaget arkæologiske undersøgelser ved åen. Undersøgelserne har vist, at de fundne trædele stammer fra skibsdele, dateret til 1000- og 1100-tallet, altså vikingetiden, - bygget i slavisk skibstradition. Der har altså været betydelige aktiviteter på denne plads fra det sidste halve århundrede af vikingetiden og godt ind i tidlig middelalder.

 

Gennem undersøgelserne er påvist et sammenhængende fundlag på op til 7 meters bredde og 1 meters tykkelse forløbende over en strækning på godt 1000 meter. Fundlaget består af skibsdele, redskaber, affaldstræ, keramik, husgeråd og knogler, der ligger indlejret i vådområdet langs den nuværende å. Det kompakte lag med fund, der i dag er overlejret og beskyttet af mosedannelser, følger åens forløb i vikingetiden, som har været anderledes end i dag. Dets udstrækning mod nord og øst er endnu ikke afgrænset med sikkerhed.

 

Disse fund rejste en række spørgsmål: Dansk eller slavisk? Er Fribrødre Å-lokaliteten et slavisk skibsværft, et slavisk brohoved på dansk grund eller en dansk flådesamlingsplads, der har repareret erobrede slaviske skibe? Venner eller fjender?

 

Området er nu fredet og tilgængeligt efter aftale med ejeren.

Hør lyddramaet om Vikingetiden
Snekkebjerg
Fundstedet
Kort over Fribrødre Å