Detektorfund og danefæ

Detektorfører

 

Det er mere populært end nogensinde at gå med metaldetektor. Den stadigt stigende interesse resulterer i mange nye spændende fund, og efterhånden er detektorfundene blevet et ganske væsentligt kildemateriale til vores viden om oldtidens og middelalderens samfund.

 

Den store stigning i antallet af nye fund og lokaliteter giver dog også meget arbejde til personalet på museerne. Et godt samarbejde mellem detektører og museum er derfor meget vigtigt.

 

På disse sider har vi samlet nogle anbefalinger og vejledninger, som kan hjælpe med til at lette arbejdsprocessen for begge parter, og dermed sørge for, at genstandene kommer hurtigere gennem systemet.

 

Hvor må jeg gå?

I Danmark er det helt lovligt at købe og bruge en metaldetektor. Man skal dog være opmærksom på, at den private ejendomsret ALTID skal overholdes, og at man derfor sørger for at indgå aftaler med de relevante lodsejere, inden man bevæger sig ind på deres marker.


Er lodsejeren en offentlig myndighed, skal man henvende sig til kommunen - i de fleste tilfælde den tekniske forvaltning. For statsarealer, der forvaltes af Naturstyrelsen, gives der KUN tilladelse til at gå med metaldetektor i de tilfælde, hvor detektorføreren kan dokumenterer et formaliseret samarbejde med et statsanerkendt museum.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at man IKKE må gå med metaldetektor på fredede fortidsminder (f.eks. voldsteder, ruiner, volde, gravhøje, m.m.) samt i en zone på 2 meter omkring dem.

Er du i tvivl om, hvorvidt en lokalitet er fredet eller ej, så kig i Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder.