Romerske forbindelser

Relief fra service

 

Perioden fra år 0 til omkring 400 e.Kr. kaldes den romerske jernalder. I denne periode var indflydelsen fra Romerriget størst, og kostbare romerske varer flød over grænsen fra Romerriget til de germanske stammeområder, herunder Danmark. Der var tale om luksusvarer, forbeholdt samfundets elite. Romerske glas, kopper, fade og kar af bronze og sølv var blandt de fineste varer, men også romerske mønter, perler og dragtnåle nåede op til det danske område.

 

I begyndelsen modtog især Lolland-Falster og Fyn disse importvarer, som vi eksempelvis finder iHobygraven(link til siden). Siden hen dukkede de romerske varer også op i resten af landet. De værdifulde genstande har nok ikke været handelsvarer. I stedet skal de formentlig ses som diplomatiske gaver, der blev brugt til at skabe militære, politiske eller økonomiske alliancer mellem germanske stormænd. Det har uden tvivl været forbundet med høj social status at have kontakt med udenlandske parter, der kunne skaffe de importerede sager.

 

Størstedelen af den romerske import er drikkeservice. Spande til vin, kasseroller med målemærker, sier, der skulle fjerne vinens urenheder, øser, der blev brugt til at skænke vinen op, sølvbægre, -kopper eller glas til at drikke af og bakker til at servere på. Herhjemme har man formentlig ikke drukket vin, men øl eller mjødlignende drikke, som var bygget på hvede eller byg. At det netop er drikkeservice, som endte i gravene, er nok ikke helt tilfældigt: både i og uden for Romerriget var det at afholde drikkelag forbundet med en høj social status.

 

Fund fra den romerske jernalder er talrige på Lolland og Falster. På disse sider kan du læse mere nogle af dem.

 

Har romerne været i Danmark?

Spørgsmålet om hvor langt romerne rejste uden for Romerrigets grænser er meget omdiskuteret. De skriftlige kilder beretter om en romersk ekspedition i år 5 e.Kr., som formentlig sejlede op langs den jyske vestkyst. Nærmere detaljer om rejsen kendes dog ikke, og det er tvivlsomt, at romerne aflagde mange besøg i de nordlige egne. I langt de fleste tilfælde var målet for deres rejser de keltiske byer i Mellemeuropa, hvor man handlede, omlastede varer og formidlede nyheder. Herefter overtog germanerne og kelterne videreformidlingen af varer og nyheder til de nordeuropæiske områder.