Vild med historie

Marielyst strand i begyndelsen af 1900-tallet

Historien om Marielyst som badeby blev sat i gang af driftige folk som i begyndelsen af 1900-tallet markedsførte stedet som kunstnerkoloni med forbillede fra Skagen. Det hele startede på gården Marielyst Østersøbad (nu Marielyst Højskole) og gården Nørrevang (nu Hotel Nørrevang). Kun et par år efter åbningen i 1906 blev der opført tre nye villaer - navngivet Troldtøj, Kitzwalde og Tannhäuser, inspireret af Holger Drachmanns værker - lige bag diget og i to etager, så der var udsigt over Østersøen. Herefter tog udviklingen hurtigt fart, og i dag kender de fleste Marielyst som en aktiv ferieby på Falsters østkyst.

 

Museum Lolland-Falster dokumenterer, forsker i og formidler viden om lokalbefolkningens livsvilkår på Lolland og Falster, og giver bud på, hvordan vilkårene har udviklet sig historisk i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv. Museet beskæftiger sig med det, der kan være med til at give nutiden en forståelse af fortiden og eftertiden en forståelse af nutiden. Det vil sige alt lige fra husmandssteder og herregårde, over moderne industri og kulturmiljøer til personlige erindringer og virksomheders eller institutioners historie.

 

Selvom de faglige emner kan være meget forskellige, handler det altid om at sikre kulturarven og derudfra give et billede af, hvordan og hvorfor vi er kommet til, hvor vi er i dag samt dokumentere nutiden for eftertiden. Museet formidler dette gennem blandt andet udstillinger, guidede ture, foredrag, bogudgivelser og artikler.

 

På disse sider kan du læse mere om igangværende undersøgelser, indsamling af genstande, fokusområder og forskningsprojekter.