Tilgængelighed

Udsnit af hovedbygningen på Pederstrup

 

Reventlow-Museet Pederstrup er indrettet i den fredede hovedbygning på herregården Pederstrup. Der er adgang for besøgende til værelser og sale i stueetagen og til køkkenet i kælderen. Indgangen foregår ad hovedtrappen.

 

Kørestolsbrugere har mulighed for ved forudgående kontakt til museet at få adgang til kælderen via den gamle køkkendør. Det er desværre ikke muligt at ændre adgangsforholdene og trappen til stueetagen, så kørestolsbrugere og stærkt gangbesværede kan få adgang til denne del af museet.

 

I stutteristalden ved parkeringspladsen er udstillingen Herregård & Landskab Lolland indrettet. Der er i udstillingen taget hensyn til gæster med nedsatte funktionsevner. Ved udstillingen er indrettet handicaptoilet.

 

Afsætning og parkering

Der er indrettet to parkeringsbåse for handicapbiler (skilte påbudt) på parkeringspladsen ved stutteristalden, hvorfra der er nem adgang til udstillingen Herregård & Landskab Lolland. Fra parkeringspladsen er der cirka 100 meter til museet via havestier belagt med perlesten og/eller grus.

 

Efter aftale med museet er der mulighed for at afsætte gangbesværede og kørestolsbrugere umiddelbart foran museet via indkørslen gennem alléen i parken. Kontakt museet for yderligere oplysninger.

 

Toiletter

Ved indgangen til udstillingen Herregård & Landskab Lolland i stutteristalden ved parkeringspladsen er der indrettet offentlige toiletter, ligesom der her forefindes et handicaptoilet. Toiletterne er tilgængelige i sommerhalvåret fra kl. 8 til 20.

 

Der er ikke publikumstoilet på museet.

 

Førerhunde

Autoriserede fører- og hjælpehunde er tilladt på museet.

 

God Adgang

Udstillingen Herregård & Landskab Lolland er med i Foreningen Tilgængelighed for alle's mærkeordning God Adgang