6 Herregårde

Oversigtskort over herregårde på Lolland

 

Med hver deres historie fortæller de seks deltagende herregårde ikke blot individuelle fortællinger om ejere og bygninger, men udgør også tilsammen historien om de lollandske herregårdes udvikling fra de tidligste skriftlige kilder i 1300-tallet og frem til i dag. Det er historien om et herskabeligt liv, om skiftende landbrugsproduktioner, om landboreformernes gennemførelse og om, hvordan det er lykkedes at føje nye tiders liv til gamle traditioner og give de gamle hoved- og avlsbygninger nyt liv.

 

I århundreder har herregårdene været driftscentre og udslagsgivende for lokalområdets udvikling, og de seks herregårde giver hver deres bud på, hvordan traditionen kan fortsætte. Alle har de valgt at tage udgangspunkt i netop det, som gør dem særegne og enestående på såvel Lolland som blandt de danske herregårde generelt.

6 Herregårde
10 temaer
Udstillingen
Om projektet