Forside
For alle
Billedgalleri
Østersøkeramik
Runer
Tillitse-stenen
Vender-leksikon
Linkside
Mest for fagfolk
Seminar
Faglige indlæg
Rapport
Åbne Samlinger

Indlæg fra arbejdsseminar d. 25. -26. september:

Landtransport i Danmark i vikingetid og tidlig middelalder
Referencer

Transport
Fenton, A., J. Podlak and H. Rasmussen: Land Transport in Europe, København 1973
Hansen, Bent Heick: Slid og Slæb, historien om et laug, København 1978
Leighton, Albert C.: Transport & Communication in Early Medieval Europe, London 1972
Piggott, Stuart: Wagon, Chariot and Carriage, London 1992
Rallis, Tom: Transport i Danmark 1830-1990, København 1992 

Veje
Abitz, E.A.: Vejenes Retsforhold, København 1950
Bjørnland, Dag: Vegen og Samfundet, Norges Vegdirektorat 1989
Bure, Kristjan (red.): Danske Veje, København 1964
Forordning om Vei-Væsenet i Danmark, København 1793
Hansen, Vagner og Helge Nielsen: Oldtidens veje og vadesteder, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1977 p 72-114, København 1979
Jørgensen, Mogens Schou: Oldtidens veje i Danmark, Braut 1 p 37-62, København 1996
Jørgensen, Steffen Elmer: Fra chaussé til motorvej (under udgivelse), Odense 2001
Koch, Hanne Dahlerup: Middelalderens gader. Kuml 2000, Århus 2000 p 239-305
Lidegaard, Mads: Hærvejen, København 1992
Mathiessen, Hugo: Viborg-veje, København 1933
Mathiessen, Hugo: Hærvejen,11. oplag, København 1965
Müller, Sophus: Vei og Bygd i Sten- og Bronzealderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1904 p 1-64, København 1904
Paulsen, C. L.: Forsøg til en historisk Beretning om Veivæsnet i Danmark, København 1823. Utrykt manuskript i Rigsarkivet (under udgivelse af Dansk vejhistorisk Selskab).
Rallis, Tom: Vejenes Historie til 1900, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Planlægning 1998
Schovsbo, Per Ole: Ole Rømers opmåling af de store danske veje 1691-98, Dansk Vejhistoriske Selskab, København 2000
Topsøe-Jensen, Torben: Ad hjulspor og landeveje, København 1966
Vellev, Jens (red.): Braut 1, Nordiske Vejhistoriske Studier, København 1996
Wittendorf, Alex: Alvej og kongevej, København 1973

Vogne
Balle, Peter Wilhelm von: Kjöreskole, København 1849
Berg, Gösta: Sledges and wheeled Vehicles, Stockholm 1935
Bokelmann og Emil Jørgensen: Prøver med bredfælgede og smalfælgede Arbejdsvogne. Tidsskrift for Landøkonomi, hft. 3 p 113-138, København 1903
Ginzrot, Joh. Chr.: Die Wägen und Fahrwerke der alten Völker, bd. I-II, München 1817
Ginzrot, Joh. Chr.: Der Wagen und Fahrwerke der verschiedenen Voelker…und der Kutschen-Bau neuester Zeiten, bd. III-IV, München 1830
Grieg, Sigurd: Osebergfunnet, bd. II (vognen omtalt p 3-33), Oslo 1928
Jenkins, J. G. D.: The English Farm Waggon, London 1961
Kragelund, T. Tobiassen: Arbejdsvognen. Fra Ribe Amt bd. X p 18-29, Ribe 1943
Kunwald, Georg: Der Moorfund im Rappendam auf Seeland, Prähistorische Zeitschrift bd. 45 p 42-88, Berlin 1970
Møller, Ib: Hestevogne I Danmark, Århus 1998 (med forklaringer på en række vogntekniske navne og udtryk) 
Petersen, Henry: Vognfundene i Dejbjerg Præstegaardsmose ved Ringkjøbing, København 1888
Piggott, Stuart: The Earliest Wheeled Transport from the Atlantic Coast to the Capsian Sea, London 1983
Rasmussen, Holger: Vogne I Brede, København 1971
Schovsbo, Per Ole: A Neolithic vehicle from Klosterlund, Journal of Danish Archaeology vol 2 p 60-70, Odense 1983
Schovsbo, Per Ole: Henry Petersen og vognfundene fra den ældre jernalder, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1981 p 118-157, København 1983 (a)
Schovsbo, Per Ole: Vikingernes vogne, Hikuin nr 10 p 289-301, Århus 1984
Schovsbo, Per Ole: Oldtidens vogne i Norden, Frederikshavn 1987
Tarr, Laszlo: The history of the Carriage, London 1969
Treue, Wilhelm: Achse, Rad und Wagen, München 1965
Waals, J.D. van der: Prehistoric Disc Wheels in the Netherland, Groningen 1964
Witt, Torben: Egerhjul og vogne. Kuml 1969 p 111-148
Wrangel, C.B.: Haandbog for Hestevenner, bd. I-II, København 1888

Skibe
Brøgger, A.W. og Haakon Schetelig: Vikingeskipene, Oslo 1950
Crumlin-Pedersen, Ole: Skind eller træ. En studie i den nordiske plankebåds konstruktive oprindelse. Hasslöf, Henningsen og Christensen: Sømand og Fisker, skib og værft p 213-239, København 1970
Crumlin-Pedersen, Ole: Viking-Age Ships and Shipbuilding, Schleswig & Roskilde 1997
Ellmers, Detlev: Frühmittelaterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa, Neumünster 1972
Olsen, Olaf og Ole Crumlin-Pedersen: Fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord, Roskilde 1969
Vadstrup, Søren: Vikingernes skibsbygningsværktøj. Handels- og Søfartsmuseets Årbog, Helsingør 1994
Åkerlund, Harald: Nydamskeppen, Göteborg 1963



Side 1   
Side 2 
Referencer  (denne side)



Redigeret  17/10/2007