Forside
For alle
Billedgalleri
Østersøkeramik
Runer
Tillitse-stenen
Vender-leksikon
Linkside
Mest for fagfolk
Seminar
Faglige indlæg
Rapport
Åbne Samlinger

Indlæg fra arbejdsseminar d. 25. -26. september:

Venderne i det sydfynske øhav
Jørgen Skaarup


Selvom øerne syd for Fyn ikke i samme udstrækning som Lolland, Falster og Møn via stednavne skilter med forbindelser til de vendiske områder syd for Østersøen er påvirkninger på godt og ondt dog også tydelige her. Til de fredelige hører vidnesbyrdene om vendiske bosættelser og handelsrelationer, mens foreløbig 3 tilflugtsborge - den ældste fra 700-tallet - og et par store formentlig kongelige anlæg fra 1100-årene vidner om, at ikke alt har været idyl, og specielt ikke midt i 1100-tallet. De nedenfor omtalte undersøgelser af de to langelandske tilflugtsborge, Borrebjerg og Guldborg med de makabre rester af borgenes nedhuggede forsvarere viser, at Saxo ikke - som ellers ofte hævdet - har overdrevet vildt, når han omtaler vendernes hærgen i det sydlige Danmark.

Kort, Langeland og Sydfyn


Borrebjerg tilflugtsborgen udgravedes i 1946-47. Den består af en cirka 120 meter lang, halvcirkelformet vold anlagt ved østfoden af en 10 meter høj banke, der dengang udgjorde en ø i den inderste del af Magleby Nor på Sydlangeland. Den cirka 1100 m² store, voldindrammede borgplads viser ingen spor af permanent bebyggelse.
Den tre meter høje, nu stærkt afpløjede randvold har to byggefaser. Byggematerialet har været græstørv stabiliseret af en række dybt nedrammede egestolper midt i volden. I den ældste fase synes der at have været en port mod sydvest. En grav har ikke været nødvendig. Magleby norets vandmasser har rigeligt erstattet en sådan. Formentlig har volden i begge byggefaser været kronet af en træpalisade.
Som forsvarsanlæg har Borrebjerg ikke været en succes. To gange i første halvdel af 1100-tallet er borgen blevet indtaget og forsvarerne enten hugget ned eller taget til fange. Angriberne har formentlig været vendere. Ligene af de faldne mænd, kvinder og børn er sammen med stumper af deres ejendele blevet efterladt på stedet og er først ved en senere oprydning i forbindelse med en udbygning og forstærkning af volden blevet dækket af voldens fyldmasser.
Det sidste angreb midt i 1100-tallet ødelagde endeligt den lille tilflugtsborg. Også ved denne lejlighed blev de faldne forsvarere efterladt ubegravede indenfor randvolden.

Foto, rideudstyr, beslag, låse  

Fundene fra borgen består af Østersøkeramik, våben, rideudstyr, beslag og låse fra medbragte kister, knogler af husdyr som hest, okse og får samt personlige ejendele som knive, sakse og smykker.

 

Foto, smykke  

Af særlig interesse for dateringen af det sidste angreb er et lille sølvhængesmykke med inskriptionen "Alfvini lavede mig" (Fig. 3). Alfvini er identisk med Erik Emunes engelske møntmester, der var aktiv i Lund sidst i 1130-erne.

til side 2

 Redigeret  17/10/2007