Forside
For alle
Billedgalleri
Østersøkeramik
Runer
Tillitse-stenen
Vender-leksikon
Linkside
Mest for fagfolk
Seminar
Faglige indlæg
Rapport
Åbne Samlinger


Slaviske stednavne 


På Lolland, Falster og Møn findes der som de eneste steder i det danske område slaviske stednavne, men ingen af disse lokaliteter er arkæologisk undersøgt. 
Stednavneforskeren Friederike W. Housted har til hjælp for projektet "Venner og fjender omkring Østersøen" forsøgt at udpege lokaliteter, hvor det skulle være muligt at påvise eventuelle slaviske bebyggelser ad arkæologisk vej. En del af de slaviske stednavne er naturnavne og behøver derfor ikke at have tilknytning til en egentlig bebyggelse.  Artikel om slaviske stednavne 

Tillitse er blot en af de lokaliteter på Lolland og Falster, hvor det vil være nærliggende at forsøge at koble stednavnematerialet med arkæologiske undersøgelser.

Tillitse er den eneste sogneby med et oprindelig slavisk navn. Tillitse betyder byen, hvor Tilos folk boede. Pudsigt nok er selve stednavnet slavisk, mens Tilo er et tysk fornavn. Friederike Housted peger på marknavne som Gammel Toft og Tillitse Tofter syd for selve sognebyen som muligheder for bebyggelseslokalisering. 

Tillitse er også arkæologisk spændende fordi en af de mindst 5 runesten, der har stået i sognene langs nordkysten af den inddæmmede Rødby fjord netop er fundet på Tillitse kirkegård. Redigeret  17/10/2007