Forside
For alle
Billedgalleri
Østersøkeramik
Runer
Tillitse-stenen
Vender-leksikon
Linkside
Mest for fagfolk
Seminar
Faglige indlæg
Rapport
Åbne Samlinger


De dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. 
Et forsknings- og formidlingsprojekt i Storstrøms Amt

Venner og fjender omkring Østersøen 


Såvel stednavneforskere, som historikere, arkæologer og numismatikere i ind- og udland arbejder i disse år med en nuancering af det fjendebillede Saxo opstillede af venderne i sin krønike for 800 år siden.

De arkæologiske institutioner i Storstrøms Amt fik som udklang på Kulturregionsforsøget 1996-1999 mulighed for at gennemføre et fælles forsknings- og formidlingsprojekt, der fokuserer på museernes kildemateriale til vikingetid og tidlig middelalder. Projektet har i løbet af 2000 foretaget en gennemgang og registrering af genstandsmateriale fra tiden mellem ca. 700 og ca. 1250 på de arkæologiske museer i Storstrøms Amt. 

Formidlingen tager sigte på at præsentere projektets resultater så bredt som muligt til børn og voksne. Ikke blot under de for museerne klassiske former som f.eks. bøger, udstillinger og skoleundervisningsmateriale, men også på mere utraditionelle som her på Internettet eller gennem informationstavler og turfoldere til kulturlandskabet

Projektet blev i 2000 ledet af en styregruppe med repræsentanter fra de arkæologiske institutioner i Storstrøms Amt, Palle Birk Hansen fra Næstved Museum (formand), Dorte Wille-Jørgensen fra Sydsjællands Museum, Thomas W. Lassen fra Lolland-Falsters Stiftsmuseum samt Leif Plith Lauritsen fra Middelaldercentret. Arkæologiudvalget frikøbte museumsinspektør Anna-Elisabeth Jensen fra Museet Falsters Minder som projektleder i et år fra februar 2000. Næstved Museum administrerede projektet og Middelaldercentret stillede kontorplads til rådighed for projektet.
Desuden har en række eksperter i ind- og udland fungeret som en uformel konsulentgruppe for projektet. Samarbejdet med konsulentgruppen blev udmøntet i et fagligt arbejdsseminar i september 2000, hvorfra de fleste af indlæggene her fremlægges på skrift.

Projektet videreføres i 2001 under Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenters satsningsområde Søfart og samfund i jernalder, vikingetid og middelalder.

Faglige indlæg fra seminaret

Årsrapport - august 2001Redigeret  17/10/2007